5 Drużyna Harcerek "Leśna"

powstała przy I Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach. Zorganizowała ja nauczycielka wychowania fizycznego w tej szkole mgr Z. Chwastek. Gdy drużynę objęła Ada Niczke, Z. Chwastek została opiekunką z ramienia szkoły. Harcerki wzięły udział w obozie szkoleniowym Hufca Gliwice w Złatnej.


Wyjazd_do_Złatnej.jpgWyjazd_do_Złatnej_3.jpgWyjazd do Złatnej (1957 r.)

Złatna_3.jpg

Złatna_2.jpgHarcerki 5 Drużyny na obozie w Złatnej5_DH_Leśna.jpg


5_DH_Leśna_2.jpg

Latem 1958 roku drużyna zorganizowała własny obóz w Szymbarku. Komendantką obozu była drużynowa, Ada Niczke. Instruktorkami na obozie były: Agata Kwiatkowska i Daniela Nowakowska. Obóz wizytował komendant hufca hm. Józef Wieszczek i Jan Żeliński

Szymbark_5.jpgSzymbark_3.JPG
Szymbark_8.jpg
Szymbark_2.jpgObóz_5_DH_w_Szymbarku_1958.jpg

Zimą harcerki 5 Drużyny wyjechały na zimowisko razem z drużyna męską z Liceum I, prowadzoną przez Jana GolczewskiegoPodczas akcji szkoleniowej hufca ( w ramach CAS'59) w Kuczowie i Zielonej, harcerki 5 "Leśnej Drużyny uczestniczyły w obozie kursu drużynowych "Wrzos", w Zielonej, prowadzonym przez Marię Biskup.
Po ukończeniu kursu drużynowych, 5 Drużynę Harcerek objęła Barbara Gołębiowska

1958.jpg


Przybocznymi zostały Aldona Sudacka i Daria Sikorska
Aldona_Sudacka.b.jpg
Drużyna wzięła udział w Zlocie Chorągwi w Zabrzu (1959 r.)

zlot_w_Zabrzu_popr.jpgzlot_w_Zabrzu_6_a.jpg

i w Złazie Drużyn Starszoharcerskich - Dzierżno 1960.

Latem 1960 r. Barbara Gołębiowska zorganizowała obóz drużyny w Kuczowie.

Kuczów_1960.jpg

Barbara Pundyk, w okresie późniejszym jedna z kolejnych drużynowych "piątki" wspominała: Do ZHP w Gliwicach wstąpiłam w roku 1960. Moim pierwszym kontaktem z harcerstwem był obóz harcerski, który - po śmierci mojego taty - "załatwił" mi kochany druh Ciechanowski. Hm. Ciechanowski był zresztą kolegą klasowym mojego taty w Zółkwi. Był to obóz stały w Kuczowie, a ja byłam najmłodszą uczestniczką.
Moją pierwszą drużynową była Daria Sikorska. A była to 5 drużyna im. Alka Dawidowskiego przy Szkole Podstawowej i Liceum nr. 1 im. Dembowskiego przy ul. Zimnej Wody - miałyśmy czarne chusty z zieloną choinką. Przyrzeczenie harcerskie złożyłam na ręce druha hm. W. Mateckiego.Obóz w Kuczowie 1960.


Kuczów_1960_2.jpg

Kuchnia_w_Kuczowie_1960.jpg


Kuchnia obozowa
Jeszcze w 1960 r. harcerki 5 "Leśnej" Drużyny uczestniczyły w Manewrach Technicznych Pyskowice 1960, organizowanych dla drużyn starszoharcerskich Chorągwi Katowickiej przez Krąg WIR oraz w kursowym obozie Sudety 1960 .

Manewry_techniczne.jpg


W 1961 roku drużyna wystawiła dwa obozy w akcji Kaszuby 1961.
Obóz wędrowny prowadziła Barbara Gołębiowska - Denkowska. Obóz stały w Charzykowych - Aldona Sudacka.

Kaszuby.jpg

Kaszuby_61_odznaka.jpg

Kaszuby_61_2.jpg

W akcji Kaszuby 1961 drużyna uzyskała nagrody w konkursie zorganizowanym przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu i Kuratorium Okręgu Szkolneho "Ochrona i gromadzenie zabytków kultury ludowej".

Kaszuby_61_zakończenie_2.jpgKaszuby_61_zakończenie_3.jpg


Zakończenie Akcji Kaszuby'61W pracy śródrocznej , harcerki z 5 Drużyny "Leśnej" opiekowały się grobami Francuzów poległych w okresie przedplebiscytowym na cmentarzu przy ul. Kozielskiej. Barbara Denkowska wspomina: "Odszukałyśmy na cmentarzu tablice nagrobne i oczyściłyśmy groby. Na grobach odbyło się przyrzeczenie harcerskie". Dopiero później ZBoWiD przejął opiekę nad zaniedbaną kwaterą i zajął się rekonstrukcją cmentarza.

Latem 1962 roku drużyna zorganizowała obóz wędrowny w Gorcach.


W późniejszym okresie 5 Drużyna pracowała w ramach szczepu "Nurt". Komendantem szczepu został Bolesław Palamer
Barbara Pundyk wspomina niektóre epizody dziejów drużyny i szczepu.
Kolejne obozy i zimowiska szczepu:
-obóz szczepu w Bydlinie - lipiec 1963
- zimowisko "Instruktorska Zima” 1964 (kurs drużynowych grudzień/styczeń 1963/64)
- zimowisko szczepu "Nurt" - Korbielów 1964/65
- obóz „Nurtu” w ramach akcji „Zamonit” ośrodek Jangrot -lipiec 1965
- zimowisko-kurs drużynowych Kozy 1965/66
- obóz zlotowy Przeczyce k. Siewierza lipiec 1967
- podobóz na zgrupowaniu hufca w Jaworzynce-Krężelce - sierpień 1967

Obóz_5_DH_w_Szymbarku_1958.jpg