Szczep Halny im. dr. Tytusa Chałubińskiego przy Szkole Podstawowej nr 19Szczep powstał jesienią 1980 roku. Twórcą Halnego i szczepowym został pwd. Darek Młotkowski. Oto fragmenty kroniki szczepu

Darek.jpgHalny_-_początek.jpg


Darek_i_Emil2.jpgDarek_i_Emil_1.jpgHalny_ulotka.jpgI rzeczywiście, już zimą 1980/81 r. harcerze i kandydaci mieli okazję uczestniczyć w kolejnych wycieczkach w okolice Gliwic i w Beskid Śląski. Jak zawsze początki były trudne, nie wszystkie wyprawy okazywały się przebiegać zgodnie z planem. Najważniejsze jednak, że wspólnie przeżywane przygody pozwalały integrować młode środowisko, zyskiwać doświadczenia, budowały więź wspólnych przeżyć, tajemnic, wspomnień, dawały okazję do rodzenia się pseudonimów, "ksywek".
Wiosną 1981 r. odbyła się większa już wyprawa w Beskid Mały i Makowski.
Beskid_Mały.jpgBeskid_Mały_2.jpg

Beskid_Mały_4.jpg

Beskid_Mały_5.jpg

Nazwa szczepu zobowiązywała. Najważniejsze wyprawy szczepu, to wyprawy w Tatry. Ich poważne traktowanie oznaczało jednak, że w Tatry jadą harcerze zaprawieni już w górskich wędrówkach w niższych górach. Wyjazd w Tatry był też okazją do najważniejszych obrzędów w szczepie: wręczenia chust i szarotek.Pierwsze_Tatry.jpg


Pierwsze_Tatry_3.jpg
Pierwsze_Tatry_2.jpgPierwszy obóz stały harcerzy ze szczepu "Halny" odbył się podczas zgrupowania obozów hufca w Łomnicy. Jeden z podobozów wystawiły wspólnie szczepy "Halny" i "Orlik". Komendantką obozu była phm. Barbara Rymar, zastępcą komendanta - phm. Kama Kandzia, oboźnym - pwd. Darek Młotkowski,instruktorem komendy - pwd. Emil Motyka


omnica_Orlik_i_Halny_(23_osoby).jpg"Rodzinne" zdjęcie uczestników obozu w Łomnicy ze szczepów "Orlik" i "Halny"


Tak o Halnym, w trzecim roku jego istnienia pisano w "Świecie Młodych"

artykuł_1.jpg
artykuł_4.jpg


artykuł_5.jpg


artykuł_7.jpg
artykuł_6.jpg

artykuł_8.jpg


zarobkowanie_przed_Bieszczadami.jpgBieszczady_82.jpgBieszczady 1982


Bieszczady_82.2.jpgObóz szczepu na zgrupowaniu w Targoszowie "Halnisko" (1982)

Brama_Halnego_w_Targoszowie_mała.jpg

Brama obozu szczepu Halny na zgrupowaniu w Targoszowie w 1983 r.


Targoszów_obóz_od_mostu.jpg

Na teren obozu wkraczało się przez most(-ek?)

Targoszów_Halnisko.jpg

Halnisko - widok z księżyca

totemy_Targoszów_7.jpgSokół_Targoszów_msza_mała_2.jpg


Halny_msza_mn.jpg

Msza polowa w Targoszowie
dla harcerzy "Halnego" i "Sokoła"


Przygotowania do Białej Słuzby'83
Sprawdzian gotowości do Białej Służby - Łącza, maj 1983
(organizatorzy: Aśka Januszewska; Bogda Denkowska - "Sokół"; Jarek Cichoń - "Jutrznia", "Huragan"; Darek Młotkowski "Halny", Roma Kuszłeyko. Mirek Kluz "Pirat", Piotr Starosta "Buba")

cza_83_Darek_BS.jpg


cza_83_bieg_na_BS_2.jpg
cza_83_bieg_na_BS_zakończenie.jpg


Sokół_Biała_Slużba_83.jpeg


Częstochowa_1983.jpgBiała Służba

Jasna Góra 1983
Kurs Drużynowych "Zbaraż" Łącza 1983
cza_83.jpgBrama_Halnego.jpg


Kurs Drużynowych w Łączy 1983 z udziałem kadry i harcerzy Halnego

Szczedrzyk_83.1.jpg


Szczedrzyk_83.2.jpg


Obóz w Szczedrzyku
1983 r.Szczedrzyk_Dzień_Pirata.jpg

Kopalnia_wujek_83.jpg


Harcerze Halnego pod krzyżem Kopalni "Wujek" 1983

Z archiwum SB:
Sprawa operacyjnego rozpracowania krypt. „Znicz” [nr rej. KA 054602]
Meldunek operacyjny
Słowny opis zagrożenia (faktu)
W wyniku przeprowadzonych czynności operacyjno-śledczych ustalono, że ob. Młotkowski Dariusz [...] dotychczas pełniący funkcję komendanta szczepu ZHP „Halny”, działający przy Szkole Podstawowej nr 19 w Gliwicach w dniu 11.11.1983 r. zainspirował podległych mu harcerzy do palenia świec i rysowania kredą przed kościołem św. Krzyża w Gliwicach znaku „Polski Walczącej”. Czynu takiego dopuściły się dwie harcerki z wym. Szczepu, nieletnie:
  • Iwanów Jolanta [...]
  • Paściak Aleksandra [...]
które w dniu 11.11.br. zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy MO z RUSW w Gliwicach po wykonaniu wym. napisów.
W dniu 12.11.1983 r. ob. Młotkowski Dariusz został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. W trakcie przeprowadzonego przeszukania u figuranta ujawniono literaturę, broszury, ulotki świadczące o działalności komendanta szczepu „Halny” w „Niezależnym Ruchu Harcerskim”[[#sdfootnote1sym|1]]. W dniu 15.11.83 r. zebrane materiały w sprawie palenia świec i rysowania kredą znaku „Polski Walczącej”, mające miejsce dn. 11.11. br. w Gliwicach, przez harcerzy szczepu „Halny”, przedłożono do oceny prawnej i decyzji Szefowi Prokuratury Rejonowej w Gliwicach. Z zebranego materiału dowodowego wynikało, że ob. Młotkowski Dariusz przydzielił takowe zadania drużynowym swego szczepu, jak wyjaśnił, „dla upamiętnienia rocznicy odzyskania niepodległości Polski przy pomocy patriotycznych symboli”. Prokurator rejonowy po zapoznaniu się z materiałami sprawy nie dopatrzył się znamion czynu przestępnego, które stanowiłyby podstawę prawną do wszczęcia postępowania i przedstawienia zarzutu figurantowi. Prokurator orzekł, że „zainspirowane przez Dariusza Młotkowskiego przedsięwzięcie nie nosi cech akcji protestacyjnej, ani prawem zabronionej manifestacji negatywnych zachowań”.
Celem prowadzonej sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „ZNICZ” będzie:
  • wyjaśnienie motywów i pobudek dotychczasowej działalności figuranta
  • rozpoznanie utrzymywanych kontaktów i powiązań z Niezależnym Ruchem Harcerskim
  • kontrola aktualnej postawy i zachowania się figuranta w środowisku harcerskim Gliwic
  • podjęcie działań uniemożliwiających figurantowi podejmowanie negatywnych inicjatyw politycznych
  • uzyskanie materiałów obciążających celem przygotowania postępowania procesowego, bądź materiałów kompromitujących przydatnych do neutralizacji w środowisku
IPN Ka 0046/2266,t.2. Teczka pracy TW „Marek“

Źródło – TW „Marek”
Przyjął – kpt. J.Nowak
Miejsce – LK
Dnia 13.12.1983.
Katowice 14.12. 1983
Tajne – egz. poj.
Informacja operacyjna 19/83

[...] Komenda Chorągwi w związku z wypadkami, jakie miały miejsce w Gliwicach rozpoczęła w dniu 6.12 83 frontalną wizytację hufca Gliwice. W wizytacji uczestniczy 5 wydziałów Kom[endy] Chorągwi. Do dnia dzisiejszego zwizytowano 14 szkół. Komisja wizytacyjna stwierdziła b. zły stan hufca jeżeli chodzi o pracę szczepów i drużyn. Stwierdzono, że do dnia 10 bm nadal pod krzyżem harcerskim w harcówce wisi obraz Matki Boskiej w szczepie „Halny” – Szkoła Podstawowa nr 19 w Gliwicach [...]. Marek
Nowa_Morawa_85.jpgNowa Morawa 1985
Nowa_Morawa_85.2.jpg

Nierodzim_86.2.jpg
Podobóz Halnego na zgrupowaniu w Nierodzimiu 1986.

Nierodzim_86.jpgNierodzim_86.3.jpgDarek_Nierodzim_86.jpg

Z archiwum SB:
SOR ‘Znicz”
Wydział III-1 WUSW Katowice
SB RUSW Gliwice
Gliwice, 1986-08-15
Tajne
Egz. nr 3
Uzupełnienie meldunku nr 430
KE krypt. „ZNICZ”
KA 54602
Ident. nr 6844/85

19860700 – z potwierdzonej informacji operacyjnej wynika, że figurant KE krypt. „ZNICZ” D. Młotkowski w okresie 02.07 – 24.07. br. przebywał wraz z grupą harcerzy Hufca Ziemi Gliwickiej na obozie w Nierodzimiu. Podczas prowadzenia zajęć figurant uczył harcerzy przyrzeczenia harcerskiego niezgodnego ze statutem ZHP. Ponadto w namiocie Młotkowskiego umieszczone były emblematy b. „Solidarności” oraz proporzec i. „Niezależnego Ruchu Harcerskiego”