Dzieje kręgów starszoharcerskich przy Politechnice Śląskiej to osobny, bardzo ciekawy rozdział historii gliwickiego harcerstwa. W latach 1945-1947 intensywnie działały Drużyny Szkoleniowe, w latach 1956-1967(?) - I Krąg Starszoharcerski "Żagiew" im. gen. Roberta Baden-Powella. Jego następcą w latach siedemdziesiątych był Krąg "ALGOL". Dzięki życzliwości Druhów Marka Denkowskiego (trzeciego z kolei drużynowego "Żagwi", najdłużej pełniącego tę funkcję) i Janusza Frączka (przybocznego w okresie gdy drużynowym był phm. Jan Żeliński, zarazem głównego autora obszernego opracowania dziejów kręgu) możemy tu udostępnić materiały obrazujące ten środkowy etap działalności harcerskiej studentów Politechniki Śląskiej, znacznie szersze niż prezentowane portrety drużyn i szczepów. Może uda nam się dotrzeć do istniejących opracowań pierwszego okresu (lat czterdziestych). Historia kręgu "Algol" czeka jeszcze nadal, jak się wydaje, na opracowanie. Ogromna prośba zatem o wszelkie, bodaj wyrywkowe informacje i materiały dotyczące tej materii :)


Krąg Starszoharcerski przy Politechnice Śląskiej - Drużyny Szkoleniowe ZHP (1945-1947)


I Krąg Starszoharcerski "Żagiew" im. gen. R. Baden-Powella 1
I Krąg Starszoharcerski "Żagiew" im. gen. R. Baden-Powella cz. 2
I Krąg Starszoharcerski "Żagiew" im.gen.R. Baden-Powella cz. 3


Krąg Instruktorski ALGOL przy Politechnice Śląskiej