Harcerstwo "dzieje się" na dole, w zastępach, drużynach, kręgach. To z nimi wiążą się najbarwniejsze wspomnienia. W Gliwicach było wiele środowisk, które silnie wiązały tych, którzy w nich przeżywali swoje harcerskie lata. Miał też hufiec szczęście do harcerskich "wodzów", którzy potrafili stworzyć przekazujące tradycję kręgi instruktorskie. Wiele z tych środowisk dobrze byłoby przypomnieć, ale to już zależy od osób, które zechcą podzielić się swoimi pamiątkami i wspomnieniami.
Zamieszczona poniżej lista ma jedynie charakter wstępny.


ŻAGIEW
PŁOMIEŃ
WIR
WATRA
WIARUS
KIHAM
"Węzeł"
"Sokół"
"Światowid"
"Słowianie"
"Orlik"
"Jastrząb"
"Wicher"
"Grunwald"
HALNY
"Wierchy"
"Uroczysko"
"Millenium"
"Braterstwo"

Drużyny wodne

Drużyny "Nieprzetartego Szlaku"


5 "Leśna" Drużyna Harcerek im. Alka Dawidowskiego
13 Drużyna Harcerzy im. Jana Kilińskiego ("Czarna Trzynastka")
3 Żeńska Drużyna Harcerska
5 Motorowa Drużyna Harcerzy
9 Żeńska Drużyna Harcerska
12 Żeńska Drużyna Harcerska
17 Męska Drużyna Harcerska im. Klimka Bachledy