Sylwetki instruktorów związanych z gliwickim harcerstwem

krzyż_zasługi.JPG
[W oczekiwaniu na uzupełnienia i nowe informacje, linki do niektórych nazwisk przywołują jedynie materiały do biografii poszczególnych instruktorów, zawarte w odnalezionych opracowaniach i wspomnieniach. Umożliwia to bodaj wstępne ukazanie najważniejszych postaci gliwickiego harcerstwa, choć brakuje na razie możliwości napisania wyczerpującego biogramu]W ciągu 90 lat pracy harcerstwa na ziemi gliwickiej bardzo wielu niezwykłych ludzi nosiło na piersi krzyż harcerski i z młodzieńczym entuzjazmem podejmowało Służbę - Bogu, Polsce, bliźnim. Ludzie ci niejednokrotnie współtworzyli atmosferę wychowawczą hufca, przyczyniali się do budowania materialnych podstaw jego działalności, pozostali dla swoich następców wzorem do naśladowania, czasem długo trwali we wspomnieniach harcerzy: zabawnych, śmiesznych, wzruszających, dramatycznych...
Trzeba przypomnieć ich nazwiska, póki jeszcze czas, bo wielu już odeszło na Wieczną Wartę, a i żyjący nie zawsze mają okazję współuczestniczyć w działaniach kolejnych harcerskich pokoleń. Niech to będzie takim węgielkiem ze starego ogniska włożonym symbolicznie w płomień, który właśnie zapłonął.
Lista postaci, które należałoby przypomnieć jest długa. Jest to też lista otwarta. Z wdzięcznością przyjęte zostaną wszelkie uzupełnienia, sugestie, poprawki i materiały. Na "dobry początek" - niepełna lista osób, których ważny wkład w rozwój gliwickiego harcerstwa należałoby pamiętać. A do tego - prośba o pomoc w gromadzeniu wszelkich informacji, zdjęć i materiałów.

Jan Biernacik
Maria Biskup
Irena Chwalibóg
Stanisław Ciechanowski
Maria Czerwińska
Stanisław Czerwiński
Leonard Denkowski
Marek Denkowski
Tadeusz Denkowski
Bernard Dybek
Jadwiga Dygdała
Artur Feja
Rufin Fulczyk
Władysław Głowaczewski
Stanisław Gołębiowski
Zbigniew Gregorowicz
Zygmunt Grodzicki (Lang)
Jan Grzbiela
Władysław Janowski
Zofia Jonasz
Jadwiga Kramarz
Jadwiga Kupkowa
Stanisław Łastawiecki
Włodzimierz Matecki
Emilian Motyka
Józef Norek
Józef Opacki
Tedeusz Pielasz
Alfons Powiecka (Powiecki)
Antoni Powiecka (Powiecki)
Franciszek Powiecka (Powiecki)
Stefan Pyrek
Józef Romaszkiewicz
Mieczysław Szczawiński
Tadeusz Świecimski
Adam Tarnawski
Anna /Waligórska/ Wnuk
Helena Walińska
Jacek Węgrzynowicz
Józef Wieszczek
Witold Wiśniewski
Łucja Wolna
Tadeusz Zgoda-Zgodziński
Jan Żeliński